Ett av spørsmålene de fjorten medietoppene og kulturministeren skal diskutere i løpet av religionsvandringen er om norske redaktører og journalister er for dårlige til å dekke tros- og livssynsfeltet. Styreleder for Norsk redaktørforening, Harald Stanghelle, er ikke i tvil: