– Religion er viktig for mennesker. Når den er viktig for mennesker er den viktig for samfunnet, sier professor ved Det teologiske menighetsfakultetet, Sturla Stålsett.