Terrorforsker Petter Nesser sa i den åpne høringen til Stortingets religionsfrihetsgruppe mandag at antallet europeiske fremmedkrigere i Syria har aldri vært større.