Nyhet

En ny, amerikansk psykologistudie sår fast at frihet henger sammen med religion. Den vestlige forestillingen om at sterk religiøs tro i et land øker sjansen for undertrykkelse, er en misvisende forenkling, hevder studien. Interessant, men med noen svakheter, sier forsker.

– Religion og undertrykking henger sammen som iskrem og gatevold, eller som kyr og republikanere, ifølge forskningsleder Ian Hansen ved York College, og hinter altså til at dette ikke har noen sammenheng. Det er mange eksempler på at religion virker undertrykkende, ifølge Lars Johan Danbolt, professor i praktisk teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet og leder ved Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet.

Minoritetene avgjør

– Vi skal ikke lage noen forenklede slutninger om religion og undertrykkelse. Religion er for mange mennesker en sterk spire til frihet og er en viktig ressurs for mennesker i møte med store påkjenninger, sier Danbolt.