En ny, amerikansk psykologistudie sår fast at frihet henger sammen med religion. Den vestlige forestillingen om at sterk religiøs tro i et land øker sjansen for undertrykkelse, er en misvisende forenkling, hevder studien. Interessant, men med noen svakheter, sier forsker.