– Jo sterkere innflytelse kirken har i samfunnet, desto vanskeligere er det å innføre en politikk basert på kvinners rettigheter, sier Jan Erik Grindheim.