Nyheter

– Descartes trodde på Gud, gjorde han ikke? spør geologistudentene Kristoffer Surdal og Mina Tangen. Ingen av dem kan huske at religion ble diskutert i undervisningen da de tok ex.phil ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Filosofene strevde mye med religiøse spørsmål og Guds eksistens, men foreleserne fokuserte ikke særlig mye på det, sier de.

Mina tror likevel kanskje at hun har hørt om Thomas Aquinas.

Ex.phil, tidligere kjent under navnet «Forberedende», er obligatorisk for alle studenter ved universiteter i Norge. Siden 1675 har faget hatt til formål å gi universitetsstudenter en innføring i filosofi og vitenskapshistorie og «utvikle studentenes evne til å forholde seg reflektert til vitenskapene i dag».