– Det har lenge vært en utfordring for Den norske kirke og andre kristelige organisasjoner å tiltrekke seg gutter og menn, sier Ida Marie Høeg. Hun er religionssosiolog ved Universitetet i Agder (UiA) og har forsket på ungdom og religion.