For andre år på rad har politiet flere anmeldelser for menneskehandel knyttet til tvangsarbeid og tvangstjenetser enn for prostitusjon. Totalt var det 68 anmeldelser for tvangsarbeid og tvangstjenester, mer enn en dobling fra 2013, da tallet var 39. Det viser tall fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), som torsdag offentliggjorde tallene for 2014.