To dager før årets slutt teller antall avisartikler om skolegudstjenester 819. Det er dobbelt så mange som det var i 2015 og fire ganger så mange som det var i 2014, viser tall fra mediearkivet til Retriever.