I fjor gav Norge 34,5 milliarder kroner til bistand, eller 1,05 prosent av vårt brutto nasjonalinntekt (BNI).