Torsdag behandler Stortinget et SV-forslag om å la papirløse kunne jobbe midlertidig. Også Sp vil nå gjennomgå dagens forbud. Debatten skaper dramatikk fordi det gir anledning til å drøfte regelverk etter at pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt arbeid til papirløs asylsøker.