– Regjeringen har hele tiden ønsket en bred, europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst åtte-ti andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justisminister Monica Mæland (H) til NTB tirsdag morgen.