– Dette handler om å gjøre unger kompetent til å være unge mediebrukere og medieskapere.