Somalia har en utenlandsgjeld på rundt 43 milliarder kroner, og landets regjering har gjeldslette som en hovedprioritet.

Et overgangslån på 3,135 milliarder kroner fra Norge vil gjøre landet i stand til å betjene misligholdt gjeld til Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA).

Formelt sett vil lånet fra Norge være et lån til Somalia, men i praksis vil det bli satt på konto i Verdensbanken. Somalia vil deretter kunne få et nytt lån fra Verdensbanken, som benyttes til å innfri overgangslånet fra Norge.

– Etter flere tiår med borgerkrig har situasjonen i Somalia stabilisert seg de siste årene. Myndighetene har iverksatt flere viktige politiske og økonomiske reformer, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon. Lånet fra Norge vil være et viktig bidrag til arbeidet med reform og stabilisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

I tillegg til overgangslånet fra Norge, vil Storbritannia gi et overgangslån som dekker Somalias gjeld til Afrikabanken.

– Gjeldslette er en forutsetning for at Somalia skal videreføre arbeidet med stabilisering og reformer, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Somalia er et viktig partnerland for Norge og fikk i fjor 543 millioner kroner i bilateral bistand.

(©NTB)