– Regjeringen har ikke gått langt nok i å si at kirken skal ha en særstilling også i fremtiden. Å bare si at Den norske kirke har i en «historisk og størrelsesmessig særstilling», slik regjeringen gjør i Jeløya-erklæringen, er tilbakeskuende. Vi vil at den skal fortsette å ha en særstilling, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik.