Bistandseksperter går hardt ut mot regjeringens kraftige kutt i langsiktig bistand via norske organisasjoner. De mener kuttene ikke er faglig begrunnet.