Nyhet

Skatteklasse 2 er en klasse som gir høyere personfradrag enn skatteklasse 1, der de fleste arbeidstakere havner. Klassen brukes i ektepar der den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt. I denne skatteklassen er de første 78.300 kronene man tjener skattefrie, mens i skatteklasse 1 gjelder dette kun de første 53.150, ifølge Skatteetaten. Ektepar kan dermed spare opp til 6.000 kroner i året på skatteklasse 2 i dag.

I statsbudsjettet regner regjeringen med at de vil spare 55 millioner kroner på å avvikle skatteklasse 2. Endringen vil ifølge regjeringens egne tall ramme omkring 83.500 ektepar.

Integreringshensyn

Det er ikke første gang Solberg-regjeringen har foreslått å fjerne skatteklasse 2. Det lå også i statsbudsjettet for 2014, men den gangen fikk Kristelig Folkeparti forhandlet den inn igjen. Denne gangen begrunnes forslaget med integreringshensyn.