– Vi synes forbudet mot misjon er et dårlig forslag. Det er en innskrenkning av ytrings- og religionsfriheten som vi ikke setter pris på, som i hvert fall ikke burde skje på et sted som Arendals-uka, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)