Her er en oversikt over viktige hendelser fremover, både for Den norske kirke og fargerikdommen av andre trossamfunn: