«Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv.»