Organisasjonen sier de aldri før har opplevd så stor folkelig mobilisering på en underskriftskampanje.

– Vi er glad for at så mange nå sier fra om at regjeringen må snu denne umenneskelige politikken, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna i en pressemelding.

30.000 av underskriftene har kommet etter at Redd Barna løftet den fram på nytt for en uke siden. Den siste tiden har den såkalte Abbasi-saken, en avbrutt retur av en afghansk kvinne og hennes to voksne barn og en 16 år gammel sønn, fått mye oppmerksomhet

Redd Barna fraråder retur av barnefamilier til Afghanistan. De fraråder også at personer som har søkt asyl som barn, sendes til landet.

– Barn og mindreårige som søker asyl har særskilte rettigheter ifølge FNs barnekonvensjon. Dagens praksis med å returnere barnefamilier og ungdommer som flyktet alene til Norge fra Afghanistan da de var barn er uholdbar, og må umiddelbart ta slutt, sier Skybak.