– I mine møter med redaksjoner har jeg oppdaget at religion er et felt som det tidligere ikke har vært så stor interesse for. Usikkerhet og mangel på kunnskap skygger for dette, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).