– Dere vil omfavne pride-kulturen, men bak den står bevegelsen FRI. Å ukritisk omfavne FRI som en ideologi er urovekkende. Der oppmuntres alle til sex uten grenser med henhold til ekteskap, kjønn og antall personer, med frivillighet som eneste premiss. Stadig flere i helsevesenet er bekymret over den politisk korrekte kjønnsideologien som skaper usikkerhet om kjønn og identitet hos barn og unge. Dette må kirken være en klar stemme imot.