Særlig NLM-folk som er eller har vært ansatt i Den norske kirke er kritiske til ordbruk som generalsekretæren, lederen av NLM Norge og de sju regionlederne benyttet i sitt innlegg med overskriften «Når kirken svikter» i torsdagens Vårt Land.