– Å få barn utenfor ekteskap har blitt opplevd som en særlig alvorlig synd i noen lavkirkelige, konservative miljøer. Når man ble gravid, kunne presset og skammen bli så stor at man valgte å ta abort, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin.