Nyhet

Det er mormoneren Ole Podhorny som første uken i februar holder radioandaktene hver morgen i NRK.

Det skaper reaksjoner.

– Jeg synes NRK har gjort her en underlig vurdering, sier Jarle Haugland i Familie & Medier sier dette til Dagen,

Han sier at NRK fram til nå har tydeliggjort at Morgenandakten skal være en kristen andakt, ikke en sendeflate der alle livssyn slipper til.