«Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering. Det kan foreligge legitime grunner til å behandle folk forskjellig», skriver Raja i et svar til Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.