Nyhet

I går overleverte Samvittighetsutvalget sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Mandatet til utvalget var å utrede arbeidstakeres frihet til å si nei til arbeidsoppgaver på grunn av samvittighetsspørsmål. Hovedkonklusjonen er at arbeidsgivere bør gi reservasjonsmulighet til en arbeidstaker

• dersom den har en «dyp og viktig samvittighetsoverbevisning»

• og dersom reservasjonen ikke griper inn i tredjepart

• og dersom reservasjonen er gjennomførbar uten for store ulemper for arbeidstaker og kollegaer