Kan son min utvikle ein alvorleg sjukdom i vaksen alder – til dømes alzheimer?