Undersøkelsen forsøker å kartlegge hvilken bakgrunn personer i ekstreme islamistiske miljøer har før de blir radikalisert. Alle i det representative utvalget PST har gjort i sine arkiver, har blitt radikalisert i Norge og samtlige er under 40 år. Over 30 ulike nasjonaliteter er representert.