Over 20 asylmottak har gått opp i flammer i Sverige i år. Mange av brannene har ifølge svensk politi vært påsatt.