Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legger onsdag fram sin trusselvurdering for 2017.