Politiets sikkerhetstjeneste (PST) «oppjusterte etterretningen» i Norge etter terroren i Paris i november. Nå følger de nøye med på alle hendelser på norske asylmottak.