Eit lite stikk i hælen, innan 48 timar etter fødsel. Blodprøva blir så lagra i ein diagnostisk biobank. I dag i seks år framover, så blir ho destruert. No vil Solberg-regjeringa oppheve maksgrensa, og innføre varig lagring av blodprøvene.