Det er 34 år siden forrige gang det var mer enn én valgliste ved menighetsrådsvalg i Oslo bispedømme. Striden den gang sto om riving av den gamle praktbygningen og aktivitetssenteret Schafteløkken på Frogner. Kampen i 1981 førte til utskiftning i menighetsrådet og til at Schafteløkken ble bevart.