I jubileumsåret 500 år etter den protestantiske reformasjonen, har amerikanske Pew Research Center intervjuet 25.000 vesteuropeere i 15 land om skillelinjer mellom katolikker og protestanter.