Nyheter

I jubileumsåret 500 år etter den protestantiske reformasjonen, har amerikanske Pew Research Center intervjuet 25.000 vesteuropeere i 15 land om skillelinjer mellom katolikker og protestanter.

Hovedkonklusjonen er at dette religiøse skillet nå er langt mindre bastant enn tidligere:

Et klart flertall av både katolikker og protestanter svarer at det er mer som forener enn som skiller deres religioner.

LES MER: Flertall tror ikke på Gud