I forslaget til ny lov om trossamfunn skal det ikke lovfestes at det skal være proster i prostiene. Kirkerådet støtter dette i sitt høringssvar til loven. Svaret ble vedtatt på Kirkerådets møte i går.