– Jeg håper å få være med på å gjøre folkekirken viktigere ved at vi blir mer synlige, tydeligere, mer modig og ikke minst må vi jobbe for å skape et innhold i gudstjenestene som passer vår tid og samtidig er unikt og gir mange mennesker et løft i hverdagen, sier Arve Juritzen, journalist, forfatter, redaktør, programleder og TV-produsent.