– Durek Verrett representerer en moderne form for sjamanisme som bærer preg av selvutvikling, sier dialogprest Silje Trym Mathiassen.