Dette viser en omfattende studie som forskningsenheten ved Svenska kyrkans hovedkvarter i Uppsala har gjennomført. 1.348 prester har tatt stilling til en rekke påstander som berører sentrale trostemaer som Jesu oppstandelse, evig liv, forsoningen og Bibelens beretninger om undere.