Rekordmange dansker – nesten 25.000 stykker – meldte seg ut av den danske folkekirken i fjor. Med det avskrev de seg også retten til å få en kirkelig begravelse eller bisettelse. Likevel svarer fire av fem prester i ny undersøkelse at de har begravet eller bisatt ikke-medlemmer, skriver DR.dk, som står bak en rundspørring av 942 prester i folkekirken.