Forrige uke ble det bestemt at to prester måtte forlate Spjelkavik menighet i Ålesund, etter at den ene presten nektet å stå i nattverdsfelleskap med den andre, blant annet fordi han var åpen for å vie likekjønnede.