– Vi har en del erfaringer med at språket, som er et hovedinstrumentet i en prestegjerning, ofte blir en utfordring, sier Tor B. Jørgensen, biskop Sør-Hålogaland.