Kulturdepartementet har sendt ut et rundskriv der staten nuller ut dagens reiseordning for prester. Fra 1. mai må de selv dekke reisen fra hjemmet til første stoppested, kontoret eller der de har en avtale. På samme måte må de dekke hjemreisen fra kontoret – eller der de er ved arbeidsdagens slutt – til hjemmet.