Onsdag ble det kjent at vil nedbemanne med opptil ti 
prester på grunn av et millionunderskudd.