– Jeg føler meg litt hemmet demokratisk fordi jeg ikke får delta i avstemningen om ny biskop. Men det finnes andre måter å ha innflytelse; jeg prøver å påvirke de som har stemmerett, sier Bodil Slørdal, sokneprest i Nidaros domkirke, til Vårt Land.