Dåpsbrevet fra norske biskoper til menighetene, som ble lest opp i norske kirker nylig, resulterte i skarp kritikk fra prester og teologer. «Tynn teologi», «ubegripelig» og «dåp på billigsalg» var uttrykk som ble brukt.