Kor lang tid kan det gå frå politiet varslar presten om at ein dødsbodskap må ut, til presten når fram til familien som skal få bodskapen?