– Det er klart konfirmantene skal ha gaver, men de største pengegavene bør utsettes til 18-årsdagen. Det er et voldsomt pengepress blant konfirmanter i dag, sier Arne Aspeland, sokneprest i Oppdal.