– Jeg fikk på forhånd vite at menigheten ikke ville låse opp, men jeg ville gi dem en mulighet til å vise godvilje og handle i tråd med kirkeretten, sier fader Angel Velitchkov.