Nyhet

– Jeg fikk på forhånd vite at menigheten ikke ville låse opp, men jeg ville gi dem en mulighet til å vise godvilje og handle i tråd med kirkeretten, sier fader Angel Velitchkov.

Han er prost i erkebispedømmet i Paris som Hellige Nikolai menighet har tilhørt – eller tilhører – alt etter hvilken side i konflikten man spør.

Prest er suspendert

I forrige uke ble det kjent at prest i menigheten, fader Johannes Johansen, var suspendert av erkebiskop Jean. Fader Johannes har lenge vært en av de mest profilerte ortodokse i Norge. Han er blant annet de ortodokse kirkenes representant i Norges Kristne Råd.